Gov.hr naslovnica e-Građani naslovnica
e-Građani mToken


Čemu služi punomoć?
Ukoliko želite dobiti ePASS ili mToken, a niste u mogućnosti osobno doći na registracijsko mjesto radi identifikacije i preuzimanja aktivacijskog koda/inicijalne lozinke, umjesto Vas, to može učiniti opunomoćenik temeljem valjane pisane punomoći.
Opunomoćenik temeljem punomoći ne može zatražiti deaktivaciju ePASS ili mToken vjerodajnice. Deaktivaciju obavlja ePASS ili mToken korisnik (opunomoćitelj) on-line putem.


Što opunomoćenik treba donijeti na šalter Fine?
Opunomoćenik donosi: U Pristupnici se navode osobni podaci opunomoćitelja (osobe za koju se traži vjerodajnica). Izvornik punomoći ili ovjerena preslika punomoći ostaje u Fini.
Preuzmi obrazac PUNOMOĆ


Tko aktivira ePASS/mToken ukoliko je opunomoćenik preuzeo aktivacijski kod/inicijalnu lozinku?
Opunomoćitelj aktivira ePASS/mToken temeljem aktivacijskog koda/inicijalne lozinke koja je uručena opunomoćeniku i aktivacijskog linka koji je poslan na e-mail adresu navedenu u Pristupnici, definira tajne podatke i koristi vjerodajnicu. Opunomoćitelj snosi odgovornost za sve radnje nakon preuzimanja aktivacijskog koda izdanog temeljem punomoći.


Mora li opunomoćenik donijeti punomoć isključivo na obrascu koji je objavljen na ovim stranicama?
Ukoliko koristite tipski obrazac punomoći za ePASS/mToken koji je objavljen na ovim stranicama, postupak izdavanja aktivacijskog koda/inicijalne lozinke se može obaviti odmah po registraciji. Drugi oblik punomoći je također prihvatljiv, ali sadržaj treba biti isti odnosno, iz punomoći mora biti vidljivo da je izdana u svrhu "izdavanja vjerodajnice ePASS/mToken za e-Građane".


Tko ovjerava punomoć?
Punomoć u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik.


Kako se ovjerava punomoć u inozemstvu?
Ovjera punomoći ili ovjera preslike punomoći u inozemstvu se obavlja potvrdom "Apostille" ili na drugi način koji je reguliran propisima države u kojoj je obavljena ovjera. Uz dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je priložiti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.


Što je potrebno dodatno priložiti ukoliko opunomoćenik ili opunomoćitelj promijene ime i prezime nakon ovjere punomoći (ime i prezime na ovjerenoj punomoći se razlikuju od imena i prezimena na novoj identifikacijskoj ispravi)?
U tom slučaju, potrebno je priložiti ispravu kojom se dokazuje slijed promjene imena i prezimena (rješenje o promjeni kojeg izdaje mjerodavni ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba ili izvadak iz matica rođenih ili vjenčanih iz kojih je vidljiva ova promjena). Ukoliko opunomoćenik i/ili opunomoćitelj nije državljanin RH, potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje ova promjena.
Ukoliko opunomoćenik nema OIB, na šalteru Fine se mora identificirati važećom identifikacijskom ispravom čiji je broj naveden na punomoći.


Hoće li opunomoćenik odmah na šalteru dobiti aktivacijski kod za ePASS i/ili inicijalnu lozinku za mToken?
Da.
No, ukoliko postoji potreba za dodatnom verifikacijom priložene dokumentacije, aktivacijski kod za ePASS/inicijalna lozinka za mToken će opunomoćeniku biti uručena nakon potvrđene valjanosti punomoći i/ili zaprimljenih dokumenata. Rok za provedbu verifikacije ovisi o specifičnom razlogu za pokretanje provjere.


Je li moguće opozvati/otkazati punomoć?
Da. Ukoliko opunomoćitelj ili opunomoćenik žele opozvati/otkazati punomoć za preuzimanje aktivacijskog koda za ePASS/inicijalne lozinke za mToken potrebno je dostaviti popunjeni obrazac Opoziv/Otkaz punomoći na adresu:

Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb (Hrvatska)
Oznaka: ePASS/mToken OPOZIV
Preuzmi obrazac OPOZIV/OTKAZ

Nakon što Financijska agencija zaprimi ispunjen obrazac Opoziv/Otkaz, opunomoćenik više ne može dobiti novi aktivacijski kod/inicijalnu lozinku temeljem opozvane/otkazane punomoći.